Vydávání Hitlerových projevů není trestné, ideologii nejde přímo aplikovat, rozhodl Nejvyšší soud

Úterý 25. června 2019

Vydavatelé projevů nacistického diktátora Adolfa Hitlera jsou definitivně zproštěni obžaloby. Nejvyšší soud odmítl nesouhlasné dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a výrok zpřístupnil na úřední desce. Pavel Kamas za vydavatele uvedl, že jej výsledek samozřejmě těší, avšak s výhradou k rychlosti justice.

„Jako občanům a daňovým poplatníkům je nám ovšem nevolno – šest let trvalo zločincům v taláru, než zjistili, že knihy patří do knihoven, a ne na soudní stolec. Byly promrhány miliony na něco, co ví každé dítě. To nemůže být považováno za uspokojivý výsledek,“ uvedl Kamas. Zemanův mluvčí Petr Malý nechtěl zatím rozhodnutí Nejvyššího soudu komentovat, žalobci počkají na doručení plného odůvodnění.

V minulosti Nejvyšší soud Zemanovi vyhověl a vrátil kauzu k došetření. Do případu se však letos vložil Ústavní soud a napodruhé už Nejvyššímu soudu zprošťující verdikt potvrdil.

V kauze čelili Kamas, Lukáš Novák a Stanislav Beer obžalobě ze schvalování genocidy a podpory hnutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod. Obžaloba směřovala i proti nakladatelství Guidemedia etc, které knihu v roce 2012 vydalo.

Městský i Krajský soud v Brně všechny aktéry osvobodily. Obžalovaní uváděli, že genocidu neschvalují a vydáním projevů jen čtenářům předložili historické dokumenty. Obžaloba knize vytýkala, že kromě autentických projevů obsahuje průvodní texty, které se dostatečně nedistancují od idejí nacionálního socialismu a Hitlerových slov a činů.

Chyba Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud původně vrátil kauzu Hitlerových projevů státnímu zastupitelství k došetření. Vyzval žalobce ke shromáždění více důkazů a doplnění posudků. Všichni tři obvinění muži a nakladatelství Guidemedia etc ale uspěli s ústavními stížnostmi.

Podle ústavních soudců Nejvyšší soud chyboval, s některými argumenty v Zemanově dovolání se nevypořádal, v klíčových pasážích svého rozhodnutí se překvapivě zaměřil na posouzení procesních vad, nakonec pak rozhodl nad rámec argumentů obsažených v dovolání.

Pravomocemi nejvyššího státního zástupce v podobných situacích se v mezidobí zabýval také velký senát Nejvyššího soudu a sjednotil rozkolísané rozhodování běžných senátů. „Nejvyšší státní zástupce může námitku extrémního rozporu mezi skutkovými zjištěními soudů nižších stupňů a provedenými důkazy v dovolání uplatnit pouze ve prospěch obviněného, a nikoli v jeho neprospěch,“ rozhodl velký senát. I proto nyní Nejvyšší soud dovolání Zemana musel odmítnout.

Zároveň Nejvyšší soud konstatoval, že kniha shrnuje originální historické texty. Pro současné radikály sice může být Hitlerova ideologie výchozím bodem, těžko ji ale mohou přímo aplikovat.

„V případě knihy ‚Adolf Hitler Projevy‘ soud první instance správně shledal, a odvolací soud potvrdil, že nejde o programové vymezení, ze kterého by pro budoucnost mohly čerpat další generace neonacistů,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. Vydáním knihy tak prý nemohlo dojít k podpoře a propagaci nějakého současného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

Právě tím, že jde o historický dokument, argumentovali vydavatelé a editoři knihy Adolf Hitler Projevy i dalších podobných titulů. Podle Kamase dobře věděli o kontroverzích, které jsou s jejich knihami spojené. Je to třaskavina, avšak vynikající obchodní příležitost, řekl Kamas novinářům v březnu po rozhodnutí Ústavního soudu. Nejde prý o projev sympatií k nacismu. „Knihy vypovídají o jisté době, která skončila, nic víc, nic míň,“ uvedl tehdy Kamas.

Svobodu slova v Česku se chystají „otestovat“ dalšími kontroverzními tituly. „Zahajujeme totiž novou samostatnou edici, věnovanou vyvracení mýtu ‚holocaustu‘. To bude pro tzv. ‚svobodu slova‘ v ČR rozhodující zatěžkávací zkouška,“ uvedl Kamas.

Zdroj: irozhlas.cz

 

 

Vydavatelé Hitlerových projevů neporušili zákon, rozhodl definitivně soud

Úterý 25. června 2019

Vydavatelé projevů nacistického diktátora Adolfa Hitlera jsou definitivně zproštěni obžaloby. Nejvyšší soud odmítl nesouhlasné dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, rozhodnutí zpřístupnil na úřední desce.

V minulosti Nejvyšší soud Zemanovi vyhověl a vrátil kauzu státnímu zástupci k došetření. Do případu se ale vložil Ústavní soud a napodruhé už Nejvyšší soud zprošťující verdikt potvrdil.

Pavel Kamas, Lukáš Novák a Stanislav Beer v kauze čelili obvinění ze schvalování genocidy. Obžaloba směřovala i proti nakladatelství Guidemedia  etc, které knihu v roce 2012 vydalo.

Městský i Krajský soud v Brně všechny aktéry osvobodily. Obžalovaní uváděli, že genocidu neschvalují a vydáním projevů jen čtenářům předložili historické dokumenty.

Obžaloba knize vytýkala, že kromě autentických projevů obsahuje průvodní texty, které se dostatečně nedistancují od idejí nacionálního socialismu a Hitlerových slov a činů.

Nejvyšší soud původně vrátil kauzu Hitlerových projevů státnímu zastupitelství k došetření. Vyzval žalobce, aby shromáždil více důkazů. Všichni tři obžalovaní muži a nakladatelství Guidemedia etc ale uspěli s ústavními stížnostmi.

Podle ústavních soudců Nejvyšší soud chyboval, s některými argumenty v Zemanově dovolání se nevypořádal, v klíčových pasážích svého rozhodnutí se překvapivě zaměřil na posouzení procesních vad, nakonec pak rozhodl nad rámec argumentů obsažených v dovolání.

Nejvyšší soud proto musel Zemanovo dovolání projednat znovu. Tentokrát už podnět odmítl, na zprošťujícím verdiktu brněnských soudů se tak nic nezmění.

Pravomocemi nejvyššího státního zástupce v podobných situacích se v mezidobí zabýval také velký senát Nejvyššího soudu a sjednotil rozkolísané rozhodování běžných senátů.

„Nejvyšší státní zástupce může námitku extrémního rozporu mezi skutkovými zjištěními soudů nižších stupňů a provedenými důkazy v dovolání uplatnit pouze ve prospěch obviněného, a nikoli v jeho neprospěch,“ rozhodl velký senát. I proto nyní Nejvyšší soud musel dovolání Zemana odmítnout.

Autoři: ČTK,

Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/projev-adolf-hitler-vydavatel-nejvyssi-soud-brno.A190625_113251_brno-zpravy_vh

Nové Projevy Adolfa Hitlera

Úterý 28. května 2019

Dnes vychází první svazek z nové knižní řady Adolf Hitler Projevy!

První české knižní vydání projevů Adolfa Hitlera vyšlo v prosinci 2012 v nakladatelství guidemedia etc. Komerční, čtenářský i mediální ohlas tohoto jedinečného knižního projektu potvrdil, že české knižní publikum Hitlerovy veřejné proslovy zajímají. Čtenáři se chtějí seznámit s obsahem jeho myšlenek ve formě, v jaké je kdysi sám veřejně presentoval. Chtějí se dozvědět, čím oslovoval miliony svých příznivců, a to nikoliv pouze prostřednictvím stále stejných, dokola omílaných několikasekundových televizních šotů z jeho veřejných vystoupení (kdy je následný údajný obsah Hitlerova projevu obvykle pouze účelově převyprávěn, ne-li shrnut do jediné věty), ale kompletně a v kontextu.

Nakladatelství Pavel Kamas, které je nástupnickým subjektem nakladatelství guidemedia etc, zahájilo samostatnou knižní řadu, v jejímž rámci budou postupně publikovány projevy Adolfa Hitlera ze všech období jeho kariéry. Předkládaný první svazek začíná lety 1922 a 1923, z nichž také pochází první písemně dochované texty Hitlerových projevů. V oné době byl totiž Adolf Hitler již sice bezesporu známou, stále však jednou z mnoha osobností německé „nacionální scény“. Na té si v první polovině dvacátých let konkurovala celá řada politických subjektů a paramilitárních uskupení. Hitler si musel respekt jejich členů a vůdců teprve pracně vydobít. O přízni širokých mas německého národa nehovoře.

Setkáváme se zde nikoli s mocným Vůdcem Třetí říše, nýbrž s mladým ambiciózním opozičním politikem v „Kristových letech“, který cestu k širokým masám německého národa teprve hledá. Zdaleka nejúčinnějším prostředkem k získání sympatií Němců všech vrstev mu byly právě veřejné projevy.

Jejich nekrácené přepisy představují zdaleka nejautentičtější a tím i nejcennější zdroj informací o nacionálněsocialistickém světonázoru ve formě, v jaké ústy svého nejvýznamnějšího reprezentanta postupně oslovil a přesvědčil miliony lidí. Poznat pravou vůdcovskou a politickou osobnost Adolfa Hitlera bez seznámení se s jeho projevy nelze. Tato kniha je na cestě k tomuto poznání tím nejlepším průvodcem.

Získat více informací o knize, nebo ji přímo zakoupit je možné zde.

Vydavatelé Hitlerových projevů uspěli u Ústavního soudu

Středa 6. března 2019

Ústavní soud nařídil, že Nejvyšší soud se případem musí zabývat znovu a zatím platí předchozí.

Kniha projevů Adolfa Hitlera je k vypůjčení v každé větší knihovně. Její vydání v brněnském nakladatelství Guidemedia však už pět let řeší české soudy.

Ve středu přidal Ústavní soud další verdikt.

V letitém případu jde o to, že jednatel nakladatelství Guidemedia Pavel Kamas, redaktor Lukáš Novák a autor doplňujících komentářů Stanislav Beer byli kvůli vydání knihy obžalováni, ale soudy je osvobodily. Nejvyšší soud však toto rozhodnutí zrušil a obžalovaní se kvůli tomu obrátili na Ústavní soud.

A nyní se stížností uspěli. Ústavní soud nařídil, že Nejvyšší soud se případem musí zabývat znovu a zatím platí předchozí soudní rozhodnutí.

„Nejvyšší soud nerespektoval zákonné limity a bylo tak porušeno právo stěžovatelů na spravedlivý proces,” sdělil soudce zpravodaj David Uhlíř.

Trojice mužů, kteří se podíleli na vydání knihy, středeční verdikt uvítala. „Pro nás to znamená jistou šanci, že v řízení, ke kterému se to vrací, se bude postupovat zákonným způsobem,” uvedl Kamas.

Nakladatelství Guidemedia v byznysu spoléhá na knihy s nacistickou tematikou, holokaustem či Adolfem Hitlerem. „Je to jistá díra na trhu, třaskavina, ale nevidíme důvod, proč bychom takové informace nezpřístupnili široké veřenosti. Kde ostatní končí, my začínáme a to je naše know-how,” dodal Kamas.

Odborník na extremismus Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity poukázal na nelehkou práci soudů, protože legislativa jasně nestanovuje, které knihy jsou za hranou zákona. „U nás jsou zákony definovány vágně. Je skutečně potřeba dokázat úmysl nakladatele, že chce propagovat a podporovat hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka. To samozřejmě může být obtížné,” sdělil.

Projevy Adolfa Hitlera se objevily na českém trhu v roce 2012 s nákladem deseti tisíc kusů. Doprovodné texty například uvádí, že Hitler Čechy jen uznával a usiloval o celosvětový mír. Nakladatelství a trojice mužů, podílejících se na vydání knihy, se podle dřívější obžaloby v průvodních textech dostatečně nedistancovala od nacistického hnutí a schvalovala genocidu. Obžalovaným hrozilo až deset let vězení. Městský soud v Brně v roce 2014 a následně i Krajský soud v Brně je však obžaloby zprostily.

Do případu se poté vložil Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, kterému se nelíbilo, že vydání knihy není trestné. Podal dovolání k Nejvyššímu soudu. „Obvinění vydáním knihy propagovali neonacistické hnutí jakožto jednu z forem politického extremismu, který působí proti demokratickému ústavnímu zřízení v České republice. Výběr z projevů Adolfa Hitlera jednoznačně směřuje k relativizaci vybraných problémů moderních dějin, kdy cílem bylo vyvolat ve čtenáři pochopení pro činy Adolfa Hitlera,“ vyjádřil se dříve Zeman.

Nejvyšší soud loni v dubnu omilostňující rozsudky zrušil. Podle něj musí státní zástupce pečlivěji prokázat napojení trojice na extremistická hnutí. Zároveň od případu kvůli předpojatosti odstavil soudního znalce Jana Uhlíře.

Podle Ústavního soudu však v tomto případě pochybil. „Nejvyšší soud zcela pominul důvody, které uváděl nejvyšší státní zástupce ve svém dovolání. Údajná předpojatost soudního znalce Jana Uhlíře nemohla mít vliv na osvobozující rozsudek. Nebyla tam žádná souvislost,” doplnil soudce zpravodaj.

Podle něj se má u Nejvyššího soudu prokázat, zda byli lidé z nakladatelství napojení na extremistickou scénu. To se podle Mareše zatím nepodařilo. „Nepohybovali se ve scéně, která by byla známa v souvislosti s velkými neonacistickými organizacemi. Na druhé straně kniha našla odezvu lidí, kteří se k extremismu hlásí,” řekl Mareš.

Advokát trojice obviněných Robert Cholenský považuje dosavadní postupy soudů a státních zástupců v kauze za skandální. „Především ten způsob, jakým Nejvyšší soud vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce je zcestný. Dovolání bylo podáno vadně. Nejvyšší soud si přesto našel jiné důvody, proč případ znovu otevřít. Poukázal na podjatost soudního znalce Jana Uhlíře, na niž jsme ovšem i my upozorňovali od začátku,” stěžoval si Cholenský. Podle něj je nepřístupné, že soud upravoval špatnou práci státních zástupců.

Soudy už v minulosti řešily podobný případ. Vydavatel Michal Zítko v roce 2000 publikoval knihu Mein Kampf. Nejvyšší soud jej o pět let později zprostil viny.

Zdroj: Seznam.cz

Hitlerovy projevy má nově posuzovat Masarykova universita

Pondělí 1. října 2018

Jak správně koncipovat opatření, kterým je přibrán znalec nebo znalecký ústav, předvedl agilní brněnský policista Michal Reichman v kause Hitlerových projevů, jedné z našich právnických telenovel. Hlavně nic neponechat náhodě! Subtilní náznaky, jak by měl výsledný znalecký produkt vyznít, je nejlépe včlenit přímo do textu opatření ([1], [2]).

Obvinění si to přirozeně nenechávají líbit a podávají námitky ([1], [2]). O nich bude nyní rozhodovat státní zástupce Robert Hanuš, nástupce legendárního Jana Petráska. Pokud na opatřeních neshledá nic podivného, posune se trestní řízení opět z oblasti práva do genru komedie, kam ostatně a limine patří.

Zdroj: Παραγραφος

 

Trestní stíhání za Hitlerovy projevy pokračuje

Úterý 26. června 2018
Mimořádného a poněkud nečekaného triumfu (vůle) dosáhl státní zástupce MSZ v Brně Jan Petrásek: senát Nejvyššího soudu složený ze tří komunistických soudců Milady Šámalové, Jana Bláhy a Věry Kůrkové zrušil obě rozhodnutí nižších soudů a vrátil mu trestní věc obviněných Pavla Kamase, Lukáše Nováka, Lukáše Beera a společnosti guidemedia k došetření. Petrásek si tak nyní bude moci lépe vybrat senát brněnského městského soudu, jemuž svou obžalobu svěří, tak aby se neopakovala blamáž z předchozího hlavního líčení. Blahopřejeme!

Jedinou dobrou zprávou je, že soudruzi soudci uznali, že znalec Jan B. Uhlíř je podjatý, a nařídili jeho výměnu. Ve všem ostatním jsou arci vyhlídky nedobré.

Na usnesení, jež čítá 24 stran, je nejpozoruhodnější, že není vůbec opřeno o ty důvody, které usnesení krajského soudu vytýká dovolatel, ba dá se říct, že touha vyhovět zde přenášela hory, bez ohledu na přípustné dovolací důvody a na dovolací body.

Bolševická justice se tak opět předvedla ve své nejhorší, politické podobě.

Zdroj: Παραγραφος

Z našeho mašíblu

Pondělí 11. května 2015

Mašíbl, správněji MaŠíBl, byla původně registratura na patentovém úřadě, kam se odkládala perpetua mobilia a podobné výtvory těch, podle nichž bylo úložiště pojmenováno, tedy MAgorů, ŠÍlenců a BLbců.

I tento blog má svůj mašíbl, a z jeho hloubi občas vytahujeme pro pobavení přítomných tu či onu raritní písemnost: učiníme tak i dnes, presentujíce téměř 40stránkový žalobní výtvor Davida Navary, jímž onen – nenově – brojí proti rozšiřování své podoby, a kerýžtoť vyveden s četnými barevnými ilustracemi a odkazy (jen škoda, že Navarovi neřekli o možnosti formátu PDF embeddovat multimediální obsah, to by se žaloba dozajista hýbala, mluvila a hrála). Naše replika, hutná a suchá, leč doufáme, že účinná.

Zdroj: Παραγραφος

 

Nejvyšší žalobce podal dovolání v kauze Hitlerových projevů

Středa 8.4. 2015

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal dovolání v neprospěch všech tří tvůrců knihy Adolf Hitler: Projevy, které soudy zprostily obžaloby ze schvalování genocidy. ČTK to ve středu řekl mluvčí zastupitelství Petr Malý. Kauzou se proto bude zabývat Nejvyšší soud (NS), který rozhodne, zda zprošťující rozsudky v případu byly v souladu se zákonem.

Nejvyšší soud může rozhodnutí o zproštění viny potvrdit, může jej zrušit a věc vrátit k novému projednání, anebo může i sám v případu vynést nový rozsudek. Mluvčí NSZ zdůraznil, že se nejvyšší žalobce neztotožnil se závěry soudů. Dovolání nyní dostane Městský soud v Brně, který celý spis předá NS. Majitelům brněnského vydavatelství Guidemedia Pavlu Kamasovi a Lukáši Novákovi i tvůrci publikace Stanislavu Beerovi hrozilo až deset let vězení. Tvrdí ale, že genocidu neschvalují a vydáním projevů jen čtenářům předložili historické dokumenty. Je prý jen na veřejnosti, jaké závěry si z nich sama učiní. Obžaloby je nejprve zprostil brněnský městský a pak i odvolací krajský soud. „Ukázalo se, že svoboda slova u nás ještě stále existuje. Tento závěr procesu jsem od očekával od jeho počátku,“ řekl Kamas ČTK po zprošťujícím rozsudku. Podle něj jsou verdikty v kauze vzkazem lidem, že si mohou vydávat a číst co chtějí. Kniha vyšla v roce 2012 v nákladu 10.000. V létě 2014 byl titul vyprodán a Guidemedia vydala dotisk. V jakém množství, Kamas neuvedl. „Pokud se bude kniha prodávat, budeme ji tisknout a vydávat dál,“ řekl. Obžaloba knize vytýkala, že diktátora velebí, propaguje myšlenky nacionálního socialismu, konkrétně úvahy a názory o údajném utlačování německého obyvatelstva v Československu a obsahuje kritiku takzvaného mezinárodního židovstva. Před soudem v minulosti stanul také vydavatel Hitlerovy knih Mein Kampf. Nejprve dostal podmíněný trest, nakonec jej Nejvyšší soud v březnu 2005 zprostil viny.

Zdroj: Brněnský deník