Betelné Hitler (Reflex.cz)

Stojíme ve velkém nákupním a administrativním středisku v Brně a hledáme recepci. Najít vydavatelství guidemedia se nám přes veškeré úsilí nedaří. Dojdeme na recepci, já vytáhnu z tašky knihu a ptám se recepčního, jestli tady sídlí vydavatelství, které tuhle nádheru vydalo. Recepční popatří na titulní stránku útlé brožurky Mírové dílo Adolfa Hitlera a má jasno: „Nikdo takový tady nesídlí! Tady jsou jen slušné firmy!“ Pokoušíme se ho přesvědčit, že tu sídlí nejen nakladatelství, ale také taxikářská firma Rychlá rota. Recepční se nedá přesvědčit. „Nikdo, kdo by vydával Hitlera, tady není!“

Nenecháme se odbýt a pročítáme názvy desítek a desítek firem, které na adrese Příkop sídlí, a vidíme, že vrátný má pravdu. Ani Rychlá rota, ani rychlej Hitler tu fakt nikde psaný nejsou. Holt konspirace.

MÍROVÉ DÍLO ADOLFA HITLERA

Loni v prosinci vydalo brněnské nakladatelství guidemedia projevy Adolfa Hitlera. Mihlo se to v tisku a všichni čekali, co z toho bude. Kauzu Mein Kampf mají novináři ještě v živé paměti. Pak vlnka pozornosti opadla a nedělo se nic. Vydali jsme se do nakladatelství půl roku poté, protože za půl roku může policie dost vyšetřit.

Nakladatelství distribuuje a poutá knihy přes svůj server guidemedia.cz, a tam jsem začal. Nakladatel stručně vysvětlí, že jeho záměrem je vydávat kontroverzní díla. Nabídka je podmanivá. Nezapomenutelná vlast Sudetenland. Adolf Hitler: Projevy. Adolf Hitler – Obrazy ze života Vůdce. Hitler osvobozuje Sudety. Je jasné, že slevomatové šílenství se týká i Dolfiho: „Akce 3 ks PROJEVY + Mírové dílo Adolfa Hitlera + Mnichovská dohoda ZDARMA! Při zakoupení 3 ks knihy Adolf Hitler: PROJEVY je součástí akce titul Mírové dílo Adolfa Hitlera a titul Mnichovská dohoda zcela ZDARMA. 2370 Kč.“

Nakladatelství má sídlit na brněn​ské adrese Příkop 4. Majitelem jejich internetové domény je podle Who is Rychlá rota, s. r. o. Jednateli jsou Lukáš Novák a Pavel

Kamas, předmětem podnikání volná „výroba, obchod a služby“ a „silniční motorová doprava – vnitrostátní příležitostná osobní“. Rozuměj – taxikáři, kteří dělají kdeco. Na můj e-mailový dotaz, co má Rychlá rota, brněnský odvoz opilých řidičů včetně vozů, společného s Hitlerem, mi pan Novák odpoví: „Společnost Rychlá rota, s. r. o., není majitelem domény guidemedia.cz. Jedná se patrně o chybu v databázi registrátora, resp. správce domény.“ Skvělý, tak se podívám do obchodního rejstříku a koukám, že guidemedia etc, s. r. o., má stejné sídlo a stejné jednatele, takže pan Novák tak trochu mlží. Když se ptám dál, odkáže mne na pana Kamase. Tak se pokouším dovolat na telefon Rychlé roty, abychom se objednali, a nefunguje. I vydáme se hledat nakladatelství bez objednání, dojedeme do Brna a u recepčního se dozvíme, že tam žádnou z uvedených firem neznají.

 

ZÍTKO A ÚŘADY

„No ale to už jsou dva nebo tři měsíce!“ říká mi policejní mluvčí, jako bych za to mohl. Je z brněnského protiextremistického oddělení a ví, o čem mluvím: „Myslíte ty Hitlerovy projevy, ne?“ „Jo.“ „Tak na to se dělaj’ znalecké posudky.“ „Dva až tři měsíce?“ ptám se překvapeně. „Jo.“

Mluvčí brněnského státního zastupitelství Jan Petrásek je sdílnější: „Věc se prošetřuje, už je jasné, že samotným vydáním projevů se trestný čin nestal, to je známo z případu Mein Kampf. Proto nyní znalci zkoumají obsah poznámek k projevům otištěným v knize a odpovědnost za ně.“ Oba nakladatelé totiž odmítli vypovídat, a tak to bude policii trošku trvat.

Ke kauze Mein Kampf: na přelomu tisíciletí vydal tuto knihu nakladatel Michal Zítko. Po soudech chodil asi čtyři roky, ale nakonec ho Nejvyšší soud zprostil obvinění s tím, že jen přetiskl historické dílo. Od té doby je z rozhodnutí judikát a historické náckoviny se vydávat smějí. Pánové z guidemedia využívají tento judikát a vydávají originální náckoviny v češtině. U Hitlerových projevů argumentují tím, že na projevy se ochrana autorských práv nevztahuje (což je pravda) a že u jiné jimi vydávané propagandy třetí říše jde o díla s propadlými autorskými právy.

Pochopil jsem, že policie i státní zastupitelství posuzují pouze samotné vydání knihy, ne její kontext. Ten se dozví čtenář Reflexu jako první.

PAN NAKLADATEL

Nakladatel Pavel Kamas je přes e-mail sdílný. Nemá čas na osobní rozhovor – jede prý do Německa podepsat smlouvu s nějakým důležitým autorem, nejspíš Goebbelsovým duchem. Ale otázky Reflexu zodpoví.

RX: Co byste vzkázali lidem přeživším holocaust, kteří jsou vaší edicí mimořádně pohoršeni?

My jsme se prozatím s žádnou negativní reakcí nesetkali. Snad kromě jednoho vulgárního dopisu ohledně již zmiňované akce „Daruj Vůdce, získáš dárek“. Pokud však opravdu nějací lidé pohoršení přece jen jsou, tak bych jim vzkázal, ať si naše knihy přečtou. Jsem upřímně přesvědčen, že potom jejich pohoršení opadne.

RX: Považujete za eticky při​jatelné vydělávat na odkazu ​nacismu?

Nemáme s tím nejmenší problém. Žijeme ve světě volného trhu, kde vítězí ten, kdo má ostřejší lokty. Takto jsou nastavena pravidla naší tržní společnosti. Produkce knih, které zájemce o kontroverzní tematiku seznámí s autentickými fakty, je, troufám si tvrdit, spíše ušlechtilou činností než něčím, co by mohlo být v konfliktu s etikou.

RX: Jste stoupenci (neo)nacismu, nebo jde o pouhý podnikatelský záměr?

Ani já, ani nikdo z týmu nakladatelství není v žádném hnutí nebo politické straně. Vydávat přímočarou literaturu zaměřenou na témata, jichž se většina nakladatelů bojí, je základním kamenem našeho podnikatelského záměru. Dobře to vystihuje moto našeho nakladatelství, které praví: Kde ostatní končí, my teprve začínáme.

NÁCKOVÉ A SUDETY

Povídali, že mu hráli. Hitlerovy projevy mají vlastní marketingový web. Na něm je sekce download, kde si můžeme stáhnout jako obrá​zek na pracovní plochu „jako“ billboard s Dolfim a heslem Správná volba. A přestože tam je i (malá) webová adresa

prodejního serveru knihy, sdělení billboardu je nezpochybnitelné. Ten billboard hlásá, že správná volba je Adolf Hitler a vše, co reprezentuje.

A sama homepage webu jako reklamu na knihu výslovně uvádí: „V knize se dozvíte: proč zákonitě selhává zodpovědnost politiků v parlamentní demokracii, jak v demokraciích kapitál ovládá média a ,svobodu slova‘, jak finanční elity drancovaly Německo, že v demokracii nevládne lid, ale kapitál, kdo po staletí zotročuje národy.“ Abych čtenáře nenapínal – po staletí podle Hitlera zotročují národy samozřejmě Židi, ale to už na webu není. Na to si musíte koupit výtisk. Autor webu tvrdí ne to, že se v knize dočtete bludy vyšinutého čalouníka, ale že se tam dozvíte pravdu.

Přestože je to na blití, tak podle judikátu Mein Kampf není trestné tisknout starou nacistickou propagandu. Nevím ale o žádném judikátu, jenž by pardonoval, že někdo vydává Hitlerova slova za pravdu a šíří propagační obrázky Adolfa Hitlera s heslem Správná volba. Oba pánové reklamní kampaní na jimi vydané knihy prostě Hitlera a přes něj nacismus velebí a propagují. Ale nejde jen o knihu. Na posledním, 64. sudetoněmeckém dni v Augsburgu 18. května 2013 měl pan taxikář Pavel Kamas přednášku.

„Věděli jste o existenci české, podle vzoru Hitlerovy mládeže vybudované masové mládežnické organizace? O českém Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě? Věděli jste, že česká mládež se dobrovolně hromadně účastnila literárních a uměleckých soutěží, jež byly pořádány německým Wehrmachtem? Věděli jste, že tisíce českých mužů narukovalo do Wehrmachtu? Jak tohle všechno pasuje do propagovaného obrázku jakéhosi údajně plánovaného vyhlazení slovanského českého podlidstva? Dělají se takovéto věci s národem, který je určen k eliminaci?“

Jinak řečeno, pan Kamas na besídce Landsmannschaftu zpochybňoval Hitlerův záměr vyhubit a přesídlit český národ. A pokračuje ještě lépe: „… všechny ty staré semestry, ať už jsou to aktivisté šovinistických, pseudonárodoveckých kruhů, ať jsou to takzvaní váleční veteráni české zahraniční armády, nebo ať jsou to uctívači takzvaných povstalců, kteří ,hrdinně‘ stříleli do řad stahujících se německých vojáků

při takzvaném Pražském povstání či jejichž jednotky zabarikádovávaly cestu při stahování z města; nebo když vezmeme třeba jen slepé stoupence těchto dubiózních uskupení, jejichž jediná světonázorová substance se zakládá na čiré, závistí naplněné nenávisti vůči Němcům …“

Jasně – takzvaní veteráni české armády, takzvané Pražské povstání, takzvaní povstalci. Českému čtenáři tohle nemusí být úplně blízké, ale tohle dnes neříká ani normální Landsmannschaft. Jde o slovník a argumentaci Witikobundu, nacistické organizace založené sudetskými nacisty v roce 1948, která je dodnes neonacistickým spolkem. Něco jako sudetský Národní odpor. Podle českého ministerstva vnitra je programem organizace „odstranění ,zločinných Benešových dekretů‘ a odčinění údajných válečných zločinů Spojenců a jejich stoupenců na německém národě“. Dále program obsahuje vymýcení „lží o zločinech Němců za druhé světové války“ a pranýřování „holocaustové kultury“ jakožto projevu „neněmeckého způsobu myšlení“.

Vydání Hitlerových projevů a další nacistické propagandy nakladatelstvím guidemedia není podle všeho pouze komerčním záměrem. Pan vydavatel se totiž ve volném čase otevřeně podílí na propagandě sudetoněmeckých neonacistů. Není vydavatelství jen prodlouženou rukou Witikobundu a není náhodou v tomto kontextu vydávání říšské propagandy trestné? Tato propaganda totiž neodkazuje na mrtvý nacismus, ale na plnokrevný živý sudetský neonacismus!

 Text: Jiří X. Doležal (vyšlo 6. června 2013)
Příspěvek byl publikován v rubrice Média a jeho autorem je Adolf Hitler. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Komentáře nejsou povoleny.