Náš boj s Adolfem Hitlerem

Středa 10. září 2014

Jan Vučka, advokát

 Ve středu byl vynesen rozsudek nad vydavateli knihy Adolf Hitler – Projevy. Šlo o nejzbytečnější proces, jaký si lze představit.

Oběma obžalovaným bylo kladeno za vinu, že v roce 2012 vydali v nakladatelství Guidemedia etc knihu Hitlerových projevů. Ať už si o Adolfu Hitlerovi a jeho projevech myslíme cokoli (snad je zbytečné zde rozebírat postavu A. H.), faktem zůstává, že jeho projevy jsou historickým dokumentem, stejně jako je historickým dokumentem jeho kniha Můj boj.

Nemáme-li se stát nedobrovolnými hrdiny románu 1984, musíme přístup k historii, včetně historických dokumentů, dovolit. Navíc jak praví klasik, kdo historii nezná, bude nucen ji prožít znovu.

Nemáme-li zavést jakýsi nedemokratický kastovní režim, není ani přípustné dovolit čtení historických dokumentů jen vybrané kastě profesionálních historiků s tím, že prostý občan by tomu nerozuměl nebo mohl být sveden, a tak smí číst jen závěry schválených historiků, obsah schválených učebnic a jen ty správné dokumenty a správné komentáře. To by nastolilo přesně ten totalitní režim kontroly myšlení, kterému by se tím mělo zabránit. Ani by tak nemohla panovat důvěra ve „správné“ názory, když by informace k jejich ověření byly veřejnosti odpírány.

Z pohledu právníka lze dodat, že svobodný přístup k historickým dokumentům vyplývá i z ústavního práva. Konečně vydání Mého boje už bylo v ČR jednou předmětem soudního procesu a věc byla uzavřena (zcela správně) s tím, že vydání takového dokumentu je dovoleno.

Tak proč jsou náhle vydavatelé jiného podobného dokumentu trestně stíháni?

Celá záminka k vedení procesu je vlastně směšná: obžalovaným je kladeno za vinu, že každý projev opatřili mezititulky uvádějícími myšlenku oddílu a před každý projev dali jeho stručné shrnutí. Tedy když na straně 75 Adolf Hitler odpovídá Franklinu Rooseveltovi na jeho telegram, je to uvedeno redakčním mezititulkem „Odpověď Rooseveltovi“.

Nebo když na straně 47 knihy Adolf Hitler říká „Avšak také český lid zasluhuje v celku svých obratných schopností, své pracovitosti, své píle, své lásky k vlastní domácí půdě a k vlastnímu národu naší úcty.“, je tato sekce uvedena redakčními mezititulkem „Úcta k českému národu“.

Ať už Hitlerově úctě k českému národu věříme či nikoli, faktem zůstává, že redakční mezititulek není ničím jiným než parafrází obsahu sekce k lepší orientaci čtenáře při četbě historického dokumentu. Nevyplývá z toho nic o tom, zdali vydavatel s obsahem oné sekce souhlasí či nikoli.

Tak proč je dodání pravdivého (ve smyslu pravdivého při orientaci v jednotlivých pasážích projevu) mezititulku k historickému dokumentu prohlašování za nelegální, když vydání samotného dokumentu je legální? Není to absurdní? Je-li lepší orientace čtenáře v Hitlerových projevech podporou nacizmu, není podporou nacizmu také rejstřík, obsah či číslování stránek?

Podobně mají charakter parafráze i stručná shrnutí před každým projevem. Shrne se tam obsah projevu, aniž by vydavatel činil nějaké vlastní poznámky k jeho pravdivosti či nepravdivosti a zda jej chce propagovat či nikoli. V některých větách je autor projevu výslovně uváděn („Hitler v tomto projevu k dělníků opakovaně podotýká …“ str. 317), jinde je projev pouze zkráceně nepřímo citován („Váleční žháři našli v roce 1939 v Polsku stát, který byl ochotný za jejich zájmy tasit meč.“). Vždy jde však jen o stručné shrnutí a parafrázi projevu, nikde se nepíše nic o tom, že by s Hitlerovými názory vydavatel souhlasil a doporučoval je čtenářovi k následování.

Zde se ze zákazu podpory nacizmu stala absurdní fraška, kdy orgánové s vážnou tváří předkládají soudu zřejmý případ o ničem, aby vykázali činnost a splnili plán boje s extremisty. Za zmínku v tomto ohledu stojí, že v metodickém návodu Extremismus vydaném Nejvyšším státním zastupitelstvím se o judikátu v kauze Michala Zítka (vydavatel Mein Kampfu blahé paměti) cudně mlčí, jen aby byly orgány v boji s extremisty dostatečně bdělé.

Perličkou pak je, když znalec před soudem diskutuje, zdali vyvedení Adolfa Hitlera na obálce s lesklou povrchovou úpravou je projevem propagace nacizmu či nikoli. Když se řeší takovéhle hlouposti jako „důkazy“, je zjevné, že celý případ je nesmyslný a že žádný přesvědčivý důkaz není. Proč je to ale tedy u soudu?!

Jestli je na obálce knihy vyobrazen Adolf Hitler či nikoli, a případně s leskem, nebo zda je obálka knihy bílá a nápis červený (ano, i takové „zásadní skutečnosti“ řešil státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně!), je skutečně, ale skutečně bezvýznamné. I kdyby šlo o parafrázi barev NSDAP, co má být?

Malá anketa: co je podle vás nejčastěji na obálce knihy o dinosaurech? Asi dinosauři. Co je nejčastěji na obálce knihy o houbách? Asi houby. Co je nejčastěji na obálce knihy o Stalinovi? Asi Stalin a možná i sovětská symbolika, ať už se kniha o Stalinovi zmiňuje pochvalně či kriticky. Výskyt nacistické symboliky na knize o nacizmu je proto zcela logický. Ostatně stačí zajít do jakéhokoli dobře zásobeného knihkupectví a knih s Adolfem Hitlerem či nacistickou symbolikou na obálce najdete v regálu s vojenskou historií plno.

Z takovýchto „důkazů“ nevyplývá nic a pokud se o ně orgány činné v trestním řízení opírají, pak zasluhují politování. Chápu, že stát si dal úkol boj s pravicovými extremisty, ale jestli jsou cenou za to nedemokratické praktiky a trestání za vydání historických dokumentů bez „správného“ komentáře, umělé vyrábění neexistujících trestných činů a totální fraška u soudu, věru nevím, zdali se s vaničkou nevylévá i dítě.

Zdroj: echo24.cz

Vydavatele Hitlerových projevů soud osvobodil. „Přidáme plyn,“ říkají a tisknou Program NSDAP

Středa 10.září 2014

Brněnský městský soud ve středu zprostil obžaloby trojici mužů kvůli vydání knihy Adolf Hitler: Projevy. Majitelé vydavatelství Guidemedia Pavel Kamas a Lukáš Novák společně s publicistou Stanislavem Beerem byli obviněni z popírání a schvalování genocidy.

Soud dospěl k závěru, že vydání knihy není trestným činem. Obžaloba v ní spatřovala propagaci nacismu, za který hrozí až deset let vězení. Podle některých odborníků je kniha problematická, protože v ní Hitlerovy myšlenky nejsou zasazeny do souvislostí.

Předseda trestního senátu Martin Hrabal uvedl, že soud se podrobně seznámil s publikací a hledal odpověď na otázku, zda komentáře publicisty Beera k Hitlerovým projevům vyznívají jako souhlas s nimi. „Po obsahové stránce lze něco takového těžko dovodit,“ uvedl soudce.

Připomněl, že v předmluvě knihy, v níž je 18 projevů nacistického diktátora, její tvůrci uvedli, že myšlenky Hitlera nechtějí jakkoli hodnotit a předkládají je čtenáři v autentické podobě.

Státní zástupce Jan Petrásek si po verdiktu ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Může se proti němu odvolat k brněnskému krajskému soudu. Obžalovaní odcházeli ze soudní síně očividně spokojení. „Tento závěr jsem předpokládal. I průměrně vzdělanému orangutanovi by došlo, že něco takového (obžaloba) nemůže projít,“ řekl Kamas.

Připomněl, že publikace vyšla v roce 2012 v nákladu 10 000 kusů. Prodávala se jen na internetu, letos v květnu nechalo vydavatelství vyrobit další výtisky. Kolik jich už Guidemedia prodala, Kamas neupřesnil.

Podle něj verdikt pro tvůrce publikace znamená, aby „přidali plyn a zařadili dvojku“. Po Hitlerových projevech vydala v uplynulých týdnech společnost také knihu Program NSDAP, který přibližuje hlavní politické myšlenky Hitlerovy nacistické strany.

Vydavatelé se netají tím, že „Hitler se dobře prodává a je sugestivnější značkou než Coca-Cola“.

Před soudem v minulosti stanul také vydavatel Hitlerovy knihy Mein Kampf (Můj boj). Nejprve dostal podmíněný trest, nakonec jej ale Nejvyšší soud v březnu 2005 zprostil viny. Podle obhajoby je vydání Hitlerových projevů analogickým sporem, ovšem podle žalobce Petráska Mein Kampf vyšel na rozdíl od Hitlerových projevů bez komentářů, tedy jako autentický dokument.

Zdroj: ihned.cz

Soud zprostil obžaloby trojici, která vydala knihu Hitlerových projevů

Středa 10. září 2014

Vydání Hitlerových projevů s nekritickými předmluvami není trestné, podobně jako nebylo trestné vydání českého překladu Hitlerovy knihy Mein Kampf. Rozhodl o tom brněnský městský soud. A to i navzdory hodnocení soudního znalce, podle kterého navozuje kniha dojem, že Hitler byl „hodný strýček“.

Spor se nevedl přímo o Hitlerovy projevy, ale předmluvy k těmto projevům. A to proto, že diktátorova slova nedávaly do souvislostí se skutečnými událostmi a podle znalce Jana Uhlíře naopak vyznívaly nekriticky, až pochvalně.

„Nikdo nepopírá, že Adolf Hitler řekl to, co řekl. Otázkou je to, zda je možné veřejně vyslovovat souhlas s těmito názory, ospravedlňovat jej, omlouvat jej nebo vysvětlovat, že on to ve skutečnosti myslel dobře,“ vysvětlil pohled obžaloby státní zástupce Jan Petrásek.

Souzen byl redaktor a předkladatel knihy Pavel Kamas, spolupracující redaktor a grafik Lukáš Novák a autor komentářů k projevům Stanislav Beer. Hrozilo jim až deset let vězení. Obžaloba byla podána i na jejich nakladatelství jako na právnickou osobu.

Osmnáct sporných předmluv se na jejich žádost před soudem i předčítalo. Soudní síní tak zněla například slova o tom, že Němci položili v Protektorátu Čechy a Morava základ nového porozumění mezi národy a přinesli sociální smír.

Podle soudce Martina Hrabala ale nelze říci, že tyto předmluvy vyznívají jako souhlas s Hitlerovými názory. „Soud dospěl k názoru, že komentáře nejsou dílem Stanislava Beera. Jsou to kompilace myšlenek, které řekl Adolf Hitler,“ upřesnil soudce Hrabal.

„I orangutanovi by došlo, že obžaloba nemůže projít“

Připomněl také, že v předmluvě celé knihy její autoři uvedli, že myšlenky Hitlera nechtějí jakkoli hodnotit a předkládají je čtenáři v autentické podobě.

„Jedná se o dobový text se všemi atributy historického nacismu. I když se nabízí napojení na neonacistické hnutí, tak nebylo prokázáno, že by některé soudobé hnutí navazovalo na podobu Hitlerova nacismu,“ vysvětloval soudce Hrabal svůj verdikt.

Obžalovaní odcházeli ze soudní síně evidentně spokojení. „Tento závěr jsem předpokládal. I průměrně vzdělanému orangutanovi by došlo, že něco takového (obžaloba) nemůže projít,“ řekl Kamas.

Verdikt však ještě nemusí být definitivní. Státní zástupce totiž zváží odvolání až poté, co si prostuduje písemné odůvodnění rozsudku.

Podobně přelomový spor, který se vedl o vydání Hitlerovy knihy Mein Kampf, přitom soudy řešily pět let. Až v roce 2005 rozhodl Nejvyšší soud, že vydání této knihy v autentické podobě trestné není. Podle soudu totiž vydavateli nešlo o propagaci nacismu, ale o zisk. Nejvyšší soud ale tehdy označil vydání publikace za „mimořádně nevkusný a nešťastný počin“.

Zdroj: idnes.cz

Soud zprostil obžaloby tvůrce knihy Hitlerových projevů

Středa 10. září 2014

Za vydání knihy Adolf Hitler: Projevy nakonec nebude nikdo potrestán. Obžaloba v ní spatřovala propagaci nacismu, popírání a schvalování genocidy, majitelům vydavatelství a tvůrci knihy tak hrozilo až deset let vězení. Městský soud v Brně ale dospěl k závěru, že žalovaný skutek není trestným činem.

Kniha Adolf Hitler: Projevy vyšla před dvěma lety ve vydavatelství Guidemedia a okamžitě vzbudila velkou kritiku.

Obsahuje 18 Hitlerových projevů z konce 30. a začátku 40. let. Kromě chronologicky seřazených a přeložených projevů je před každým z nich i komentář.

Majitele vydavatelství Pavla Kamase a Lukáše Nováka stejně jako tvůrce knihy Stanislava Beera vinila obžaloba z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, projevů sympatií k takovému hnutí a také z popírání, schvalování a ospravedlňování genocidy. Za to jim hrozilo 10 let vězení.

Podle soudu ale není možné dovodit, že komentáře mezi projevy vyjadřují názory jejich autora. Podle soudu se neprokázal ani vliv knihy na současné neonacistické hnutí.

„Já jsem s tím víceméně počítal, protože jsem toho názoru, že skutečně průměrně vzdělaný orangutan musí po seznámení se s případem pochopit, že to prostě nemůže projít,“ komentoval verdikt Pavel Kamas.

Obdobně se vyjádřil i Lukáš Novák a autor komentářů k Hitlerovým projevům Stanislav Beer. „V tom momentu, kdy jsem tu práci dělal, jsem věděl, co dělám, a proto jsem věděl, že to nemůže skončit jinak,“ řekl Beer.

Rozsudek nepřekvapil ani státního zástupce Jana Petráska. Podle něj to ale neznamená, že by podobné činy justice napříště neměla stíhat. „Těžko říct, zda se dá tento rozsudek naroubovat na jakoukoli další knihu,“ podotkl Petrásek.

Rozsudek zatím není pravomocný, protože žalobce si nechal lhůtu na podání odvolání.

Studijní materiál, kuriozita nebo symbol?

„Těžko se mi hodnotí rozhodnutí soudu, protože přesně nevím, co se tam odehrálo. Ale nelíbí se mi, že vydavatelům tyto činy procházejí. Sleduji to již delší dobu a mám za to, že činnost, kterou toto nakladatelství vykonává, naplňuje skutkovou podstatu paragrafu 403 trestního zákona,“ říká Daniel Kroupa, filozof, historik, signatář Charty 77 a bývalý předseda ODA.

„Mohu říkat pouze své domněnky, ale nevěřím, že to ti lidé dělají jen pro peníze. Ale i kdyby to dělali jen pro peníze, tak tím podporují hnutí, které směřuje k potlačení práv člověka. Není správné, že to prochází,“ pokračuje Kroupa.

S ním ale nesouhlasí advokát Jan Vučka, který se vyjádřil ještě před vynesením rozsudku pro osvobození tří mužů obžalovaných ze šíření nacistické ideologie:

„Vždyť ty myšlenky jsou dávno přístupné. Kdo v pražském Klementinu, v Národní knihovně požádá o vydání Mein Kampf, dostane ho. Když je to každému přístupné, proč za to pány Kamase a spol. trestat?“

„Pokud jde o nebezpečí, že by se nějaké extremistické hnutí rozšířilo, určitě to nebude kvůli jakémusi historickému dokumentu, který prakticky nikoho nezajímá a většina lidí si ho koupila jako kuriozitu. Bude to kvůli širšímu spektru příčin, hlavně sociální povahy.“

Podle Kroupy je hranice měkká: „Jedna věc je účel studijní a poznávací. Ale ve chvíli, kdy tyto knihy začnou sloužit podobným způsobem, jako slouží hákové kříže, a pokud existují hnutí, která jsou militantní a používají násilí, domnívám se, že stát musí zakročit.“

Zdroj: rozhlas.cz

Soud osvobodil tvůrce knihy Hitlerových projevů. Její vydání není zločin

Středa 10. září 2014

Brněnský městský soud ve středu zprostil obžaloby ze schvalování genocidy majitele vydavatelství Guidemedia Pavla Kamase a Lukáše Nováka společně s publicistou Stanislavem Beerem za vydání knihy Adolf Hitler: Projevy. Soud dospěl k závěru, že její vydání není trestným činem. Obžaloba v knize spatřovala propagaci nacismu, za který hrozí až deset let vězení. Podle některých odborníků je kniha problematická, protože v ní Hitlerovy myšlenky nejsou zasazeny do souvislostí.

Předseda trestního senátu Martin Hrabal uvedl, že soud se podrobně seznámil s publikací a hledal odpověď na otázku, zda komentáře publicisty Beera k Hitlerovým projevům vyznívají jako souhlas s nimi. „Po obsahové stránce lze něco takového těžko dovodit,“ uvedl soudce. Připomněl, že v předmluvě knihy, v níž je 18 projevů nacistického diktátora, její tvůrci uvedli, že myšlenky Hitlera nechtějí jakkoli hodnotit a předkládají je čtenáři v autentické podobě.

Státní zástupce Jan Petrásek si po verdiktu ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Může se proti němu odvolat k brněnskému krajskému soudu. Obžalovaní odcházeli ze soudní síně očividně spokojení. „Tento závěr jsem předpokládal. I průměrně vzdělanému orangutanovi by došlo, že něco takového (obžaloba) nemůže projít,“ řekl Kamas.

Internetový prodej

Připomněl, že publikace vyšla v roce 2012 v nákladu 10 000 kusů. Prodávala se jen na internetu, letos v květnu nechalo vydavatelství vyrobit další výtisky. Kolik jich už Guidemedia prodala, Kamas neupřesnil. Podle něj dnešní verdikt pro tvůrce publikace znamená, aby „přidali plyn a zařadili dvojku“. Po Hitlerových projevech vydala v uplynulých týdnech společnost také knihu Program NSDAP, který přibližuje hlavní politické myšlenky Hitlerovy nacistické strany.

Vydavatelé se netají tím, že „Hitler se dobře prodává a je sugestivnější značkou než Coca-Cola“. V komentářích k jeho projevům chybí podle nich kritika Hitlera a jeho myšlenek záměrně proto, aby si čtenář udělal svůj názor.

Žalobce vytýkal knize, že diktátora velebí, propaguje myšlenky nacionálního socialismu, konkrétně úvahy a názory o údajném utlačování německého obyvatelstva v Československu a obsahuje kritiku takzvaného mezinárodního židovstva.

Před soudem v minulosti stanul také vydavatel Hitlerovy knihy Mein Kampf (Můj boj). Nejprve dostal podmíněný trest, nakonec jej ale Nejvyšší soud v březnu 2005 zprostil viny. Podle obhajoby je vydání Hitlerových projevů analogickým sporem, ovšem podle žalobce Petráska Mein Kampf vyšel na rozdíl od Hitlerových projevů bez komentářů, tedy jako autentický dokument.

Zdroj: lidovky.cz

Vydání Hitlerových projevů není protizákonné, rozhodl soud

Středa 10. září 2014

Široký úsměv na tvářích se rozhostil po verdiktu brněnského Městského soudu na tváři třech obžalovaných v kauze vydání knihy projevů Adolfa Hitlera. Pavlu Kamasovi, Lukáši Novákovi a Stanislavu Beerovi hrozilo až deset let vězení. Podle verdiktu soudce Martina Hrabala se ale nedopustili trestného činu.

Knihu „Adolf Hitler: Projevy“ vydalo nakladatelství Guidemedia v roce 2012 v desetitisícovém nákladu. Podle Kamase to je vlajková loď společnosti, přičemž prý za vydáním nelze hledat žádnou propagaci nacismu. „Hitler prodává lépe než Coca-Cola,“ vysvětloval Kamas soudu pohnutky pro vydání. Sám Kamas byl před lety odsouzen, když jako skin napadl jiného muže, který jej označil za nácka.

„Jedná se o dobový text se všemi atributy historického nacismu. I když se nabízí napojení na neonacistické hnutí, tak nebylo prokázáno, že by některé soudobé hnutí navazovalo na podobu Hitlerova nacismu,“ vysvětlil Hrabal verdikt.

Státnímu zástupci Janu Petráskovi nevadilo to, že trojice vydala diktátorovy projevy, ale že je doprovodila mezititulky a předmluvami, které vykreslovaly Hitlera jako mírumilovného muže, který usiloval o mír mezi národy a měl v úctě i český národ. Ani za předmluvy ale soudce Hrabal netrestal. „Soud dospěl k názoru, že komentáře nejsou dílem Stanislava Beera. Je to souhrn projevů sestavený z pohledu řečníka, jsou to pouze kompilace myšlenek, které řekl Adolf Hitler,“ upřesnil Hrabal.

„Obžaloba neměla být nikdy podána. Je důležité, aby měl každý člověk možnost seznámit se s tím, na čem nacistické hnutí spočívalo. Kniha je propagací nacistického hnutí, to nejde ani jinak, když jde o Hitlerovy projevy, ale nevyjadřuje souhlas s těmito myšlenkami,“ konstatoval právní aktivista Tomáš Pecina, který zastupoval nakladatelství.

Kniha propaguje nacistickou ideologii 

Soud nedal ani na názor znalce na extremismus a historika Vojenského historického ústavu v Praze Jana B. Uhlíře. „Ten dospěl k jednoznačnému závěru, že kniha úmyslně manipulativním způsobem a téměř na každé straně propaguje nacistickou ideologii, a to způsobem, který přesně zapadá do stylu, jakým soudobá neonacistická scéna tuto ideologii podsouvá širším vrstvám obyvatelstva,“ upozornil Petrásek.

„Soudobá neonacistická scéna se snaží prezentovat Adolfa Hitlera jako člověka, který to s Evropou myslel dobře, nebyl to zločinec a masový vrah, nastolil sociální smír, všichni byli spokojení,“ stál si za svým Uhlíř.

Zdroj: Novinky.cz

Vydání Hitlerových projevů není trestným činem, rozhodl soud

Středa 10. září 2014

Všichni tři obžalovaní v kauze vydání knihy Adolf Hitler: Projevy si dnes odpoledne vyslechli zprošťující verdikt. Jednání redaktora a překladatele knihy Pavla Kamase, spolupracujícího redaktora a grafika Lukáše Nováka a autora komentáře k projevům Stanislava Beera není podle soudce Martina Hrabala možné chápat jako trestný čin.

„Jedná se o dobový text se všemi atributy historického nacismu. I když se nabízí napojení na neonacistické hnutí, tak nebylo prokázáno, že by některé soudobé hnutí navazovalo na podobu Hitlerova nacismu,“ vysvětloval soudce svůj verdikt.

Soudce odmítl i fakt, že by předmluva a spojovací texty, které soudní znalec ohodnotil jako návodné, přímo popíraly genocidu. „Soud dospěl k názoru, že komentáře nejsou dílem Stanislava Beera. Je to souhrn projevů sestavený z pohledu řečníka, jsou to pouze kompilace myšlenek, které řekl Adolf Hitler,“ upřesnil soudce Hrabal.

Souboj názorů

Neztotožnil se tak s názorem soudního znalce a historika Jana Uhlíře. Ten v pondělí okomentoval vydání knihy a komentáře propojující jednotlivé proslovy tak, že „dítě, které dostane knihu do ruky, získá dojem, že Hitler byl hodný strýček“.

Podobně jako soud to vidí i politolog Martin Bastl z Masarykovy univerzity. „Nesdílím názor soudního znalce, že kniha podporuje formování krajní pravice v Česku. Soudobé neonacistické scéně je to lhostejné. Projevy neodpovídají soudobé politické situaci, jsou do značné míry historickou kuriozitou,“ reagoval Bastl. Podle něj knihu kupují – i vzhledem k ceně – spíše sběratelé, zvědavci nebo fanatici, kteří už nacistické ideologii propadli.

Jediné kamenné knihkupectví, které kontroverzní knihu nabízelo, byla Skleněná louka. Teď je prý titul vyprodaný. Jiná brněnská knihkupectví výtisk ani nenabízela. E-shop vydavatelství Guidemedia etc knihu stále prodává. Cena jednoho výtisku je bezmála 800 korun. Stejné skupiny čtenářů patrně míří i pro další knihy vydavatelství, které se zaměřuje na období 2. světové války a nacionální socialismus.

A co Mein Kampf?

Před soudem před lety skončil i český vydavatel Hitlerovy knihy Mein Kampf. Nejprve dostal Michal Zítko z nakladatelství Otakar II. podmíněný trest, nakonec jej ale Nejvyšší soud v březnu 2005 zprostil viny. Mein Kampf totiž vydavatelství uvedlo na trh jako historický dokument s cílem vydělat na jeho prodeji, nikoliv propagovat nacistické hnutí.

Už na obálce se Zítko od ideologie distancoval a navíc výtisky neobsahovaly kontroverzní komentáře překladatele, vydavatele nebo historika. Nejvyšší soud ale označil vydání publikace za „mimořádně nevkusný a nešťastný počin“. Jediným potrestaným v kauze tak byl internetový prodejce Zítkovy knihy Vít Vařák. Tomu za prodej knihy soud vyměřil pokutu 60 tisíc korun.

Obhájce brněnského vydavatelství přirovnával vydání této publikace k vydání Hitlerových Projevů. To ale státní zástupce Jan Petrásek odmítl s tím, že Mein Kampf vyšel bez komentářů jako historický dokument, na rozdíl od Hitlerových Projevů.

Otázka vydání Mein Kampfu vyvolává v současné době obrovské emoce také v Německu. Propagandistický spis je v současnosti v zemi zakázán – autorská práva totiž drží spolková země Bavorsko, která vydání spisu blokovala. Ochranná lhůta na autorská práva ale vyprší už příští rok a s dílem tak bude moci disponovat prakticky kdykoliv.

V Německu se tak teď vedou vášnivé debaty o tom, zda povolit vydání knihy spolu s vědeckým komentářem (tuto variantu navrhla dolnosaská ministryně Antje Niewischová-Lennartzová), nebo ji zakázat úplně. Zaznívají ale hlasy, že podobné úvahy jsou zcela zbytečné – kdokoliv chce, může si knihu koupit v zahraničí nebo na internetu.

Zdroj: Česká televize

Obžalovaní vydavatelé: Hitler je lepší než Coca-Cola, je to naše vlajková loď

Pondělí 8. září 2014

Přeplněné půjčovny i knihovny. Hitler prodává, je lepší než Coca-Cola. Takto se v pondělí u Městského soudu v Brně bránili obžalovaní vydavatelé knihy Adolf Hitler: Projevy. Ve středu odpoledne soud vynese jejich rozsudek.

Obžalovaný Stanislav Beer, spoluautor knihy Adolf Hitler: Projevy, řekl, že ho při vzniku knihy inspiroval soudní znalec Jan Uhlíř. „Byl pro mě průkopníkem a vzorem. Mrzí mě, že dílo nechápe,“ pronesl Beer.

Reagoval tím na znalcovy komentáře, že běžný čtenář nerozezná, jestli jsou v knize citace Adolfa Hitlera, nebo komentáře autorů. „Je nešťastné, že se lidé v České republice stále setkávají s nacistickou propagandou tohoto kalibru,“ mínil soudní znalec Uhlíř. Beer uvedl, že Uhlíř v posudku vytrhává některé věty z kontextu.

Podle obžaloby se autoři knihy Stanislav Beer, Lukáš Novák a Pavel Kamas dopustili dvou trestných činů. „Prvním je propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, druhým schvalování genocidy,“ uvedl státní zástupce Jan Petrásek. Obžalovaným hrozí až desetileté vězení.

Kamas a Novák, kteří jsou majiteli vydavatelství Guidemedia, přiznali, že jim šlo hlavně o výdělek. „Hitler je lepší značka než Coca-Cola. Tato publikace je pro nás vlajkovou lodí, mercedesem. Žádné jinotaje či dvojsmysly v ní nejsou,“ hájil se Kamas. Zároveň dodal, že jejich stíhání má podobné politické pozadí jako třeba volba prezidenta republiky. I proto prý ve svých aktivitách nepřestanou.

Podle zmocněnce nakladatelství Tomáše Peciny nemá soud jinou možnost, než obžalované zprostit viny. „Jinak by vyvstala otázka, kdo nacismus podporuje víc. Lidé by si mohli říct: Oni se Hitlera tak bojí, že snad musel mít pravdu,“ podotkl Pecina.

Snažil se také zpochybnit věrohodnost státního zástupce, který měl v červenci napadnout přítelkyni obžalovaného Kamase. Navíc soudní znalec Uhlíř podle něho nikdy neměl toto povolání vykonávat. „Je problematikou traumatizovaný pro to, co se stalo jeho předkovi,“ odůvodnil.

Proti znalcovým tvrzením vystoupil také obhájce vydavatelů Robert Cholenský. „Byl jste někdy v Hradci Králové na hokeji? Barvy na jejich dresech jsou černá, bílá a červená. Myslíte, že jsou neonacisté? Třeba to používají, protože je to pěkná barevná kombinace,“ napadl obhájce znalcův posudek. Cholenský obhajobu zakládal hlavně na tom, že neexistuje spojení publikace se soudobým hnutím propagujícím nacismus.

Případ vzbuzuje podobné emoce jako české vydání Hitlerovy knihy Mein Kampf. Jejího dříve obviněného vydavatele Michala Zítka zprostil viny Nejvyšší soud v roce 2005. „Jsou to dvě odlišné kauzy. Vydání Mein Kampfu nedoprovázely žádné komentáře typu, že jde o krásné myšlenky,“ poznamenal státní zástupce Petrásek.

Upozornil že v tomto případě není důležitá výše trestu, ale otázka viny. „I proto ponechám rozhodnutí na soudci. Bude záležet na jeho odůvodnění rozsudku, jestli dílo je, nebo není propagací nacismu,“ vysvětlil Petrásek. Soud vynese rozsudek ve středu.

Zdroj: denik.cz

Problém Hitler

Neděle 7. září 2014

Už nějakou dobu se z médií dozvídám o procesu, jenž se chystá v Brně s vydavateli a také s autory knihy, kterou pod názvem „Adolf Hitler – Projevy“ vydalo v roce 2012 tamní nakladatelství guidemedia etc. A protože mne současně s tím zaujal také rozsah a zejména druh reakcí na tento titul, knížku jsem si koupil.

Kniha je to věru objemná a kromě osmnácti komentovaných českých překladů Hitlerových projevů, které měl pronést mezi roky 1939 až 1942, obsahuje předmluvu, úvod na téma „Vůdce jako řečník“, doslov a k tomu i sice sporý, nicméně věcný a fungující aparát.

Je pravda, že témata „Hitler“, „nacionální socialismus“, „druhá světová válka“ a podobně, patří zejména po roce 1989 (ale zdaleka ne jen u nás a teď) k osvědčeným vydavatelským hitům. Málo platné, čtenáře zajímají a proto je kupují, zejména v tolik populární a oblíbené formě literatury faktu. Něco o tom vím, protože se této tvorbě věnuji také a už docela dlouho. Jenomže dotyčná kniha se tomuto okruhu vymyká – nejen svým perfektním designem a zpracováním, ale zejména svou pultovou cenou. Takže ji příliš mnoho těchto čtenářů ve skutečnosti vlastnit nebude, natož aby ji detailně znali.

Přitom je jisté, že právě ta sociální skupina, jíž je brněnská publikace Hitlerových projevů takovým trnem v očích a tak velkým morálně-politickým proviněním, na ni naprosto přirozeně nedosáhne. Dílem pro vlastní předpojatost, dílem právě pro tu její značnou pořizovací cenu, která je mimo jejich běžné možnosti. To celé řadě těchto jí dotčených ovšem naprosto nebrání, aby ji tupili, odsoudili a skandalizovali. Obvykle jen proto, že „zase vyšel Hitler“ a že se toto vydání ještě ke všemu jednoznačně povedlo.

Avšak právě proto, že se tímto druhem literatury po léta zabývám, mám možnost přímého srovnání. Takže dobře vím, že se potrefený spis vcelku neliší jak od prvního, ještě předválečného českého vydání „Mein Kampfu“, tak od jiných porevolučních reedic. A pokud jde o vydavatelům (a autorům) knihy „Adolf Hitler – Projevy“ vyčítanou apologii „Vůdce“ a nacismu vůbec, to už je naprostý nesmysl, protože v předmětné knize nic takového nenajdete. Kdyby ji její zatracovatelé opravdu četli, nemohli by nic podobného tvrdit.

Koupil bych si tu knížku v každé případě, i bez přidané aktuální reklamy. Já ano. Jistě – její vydání lze přijmout v duchu vyjádření vydavatele asi v tom smyslu, že „Hitler je vynikající obchodní marka“. Tedy jako klasický komerční počin. To je možné chápat, avšak otázku, zda to je obchodní úspěch či ne, neřeším. Pro mne totiž představuje především jen další informační zdroj, jeden z celé dlouhé řady dokumentů, které potřebuji ke své práci.

Aby bylo jasno: nejsem pro volnou publikaci libovolných nacistik, bezuzdné chválení německé praxe za druhé světové války se mi příčí a jsem proti zpochybňování výsledků tohoto konfliktu. Jenomže se současně s tím celkem snadno rozpomenu na řadu jiných, v tomto směru mnohem nebezpečnějších titulů, které u nás sice vyšly také, nicméně zcela bez podobně negativního humbuku. A to z obou extrémních stran politického spektra. S tímto „Hitlerem“ mám však problém, protože nevyhnutelně docházím k názoru, že se trestní stíhání původců brněnské publikace děje z důvodů, které neznám, na zřetelnou politickou objednávku. Patrně z kruhů, které nepřejí nakladatelství, anebo jejím autorům osobně. Připočtu-li k tomu zjevnou nekvalifikovanost v tisku uvedených žalobců, je mi pak už docela jasné, že se blíží skandál, který bude ve svém výsledku jednoznačně negativní a kontraproduktivní.

Pokud ovšem šlo žalobě nakladatelství guidemedia etc o medvědí službu propagace českého neonacismu, mohu panu státnímu zástupci a jeho k tomu přizvanému „znaleckému“ týmu upřímně gratulovat: nemohli si v tomto směru počínat lépe a s větším úspěchem!

Václav Junek

Zdroj: NÁŠ SMĚR