„Bůh je,“ konstatoval Hitler

Hitlerovy představy o existenci Boha, o Prozřetelnosti – jak institut vyšší moci sám často nazýval – patří rovněž mezi málo známé informace ve vztahu k jeho osobě. Poválečná rétorika křesťanských církví se spíše snažila vykreslovat Hitlera jako neznaboha a ateistu, jiní zase jako člověka libujícího si v okultismu a šamanistické mystice. Ať už je pravda jakákoli, sám Vůdce se na veřejnosti k duchovním otázkám vyjadřoval častěji, než by dnes kdo čekal. V září roku 1939 se před obyvateli německého města Danzig o svých postojích ke spirituálním otázkám vyjádřil také.

„Ostatně věřím v jedno: Bůh je. Tento Bůh stvořil národy. Těmto národům dal v zásadě to stejné právo. 

My Němci jsme se před 20, 22, 23 lety chovali velmi špatně. Přišla revoluce a my jsme podlehli. A potom nastal opětovný vzestup našeho národa díky obrovské práci. A po celou tuto dobu nám Prozřetelnost tuto práci stále žehnala. Čím odvážnější jsme byli, o to více pak přišlo požehnání Prozřetelnosti. 

A také v posledních šesti letech nás Prozřetelnost stále doprovázela. Neboť, věřte mi, jeden tomu říká štěstí, druhý jinak, ale bez tohoto posledního schválení nelze uskutečnit velká díla. A já jsem právě  v posledních málo měsících opět osobně ve svých nejhlubších smyslech pociťoval řízení Prozřetelnosti, která provází lidstvo a staví jej před úkoly. Těmto úkolům sloužíme. To, co chceme, není podmanění jiných národů. Je to naše svoboda, naše bezpečnost, bezpečnost našeho životního prostoru. Je to bezpečnost života národa samého. Za to bojujeme.“

Více v knize.

Ukázka z knihy Der Großdeutsche Freiheitskampf, vydáno nakladatelstvím Zentralverlag der NSDAP v roce 1940: