Vydávání Hitlerových projevů není trestné, ideologii nejde přímo aplikovat, rozhodl Nejvyšší soud

Úterý 25. června 2019

Vydavatelé projevů nacistického diktátora Adolfa Hitlera jsou definitivně zproštěni obžaloby. Nejvyšší soud odmítl nesouhlasné dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a výrok zpřístupnil na úřední desce. Pavel Kamas za vydavatele uvedl, že jej výsledek samozřejmě těší, avšak s výhradou k rychlosti justice.

„Jako občanům a daňovým poplatníkům je nám ovšem nevolno – šest let trvalo zločincům v taláru, než zjistili, že knihy patří do knihoven, a ne na soudní stolec. Byly promrhány miliony na něco, co ví každé dítě. To nemůže být považováno za uspokojivý výsledek,“ uvedl Kamas. Zemanův mluvčí Petr Malý nechtěl zatím rozhodnutí Nejvyššího soudu komentovat, žalobci počkají na doručení plného odůvodnění.

V minulosti Nejvyšší soud Zemanovi vyhověl a vrátil kauzu k došetření. Do případu se však letos vložil Ústavní soud a napodruhé už Nejvyššímu soudu zprošťující verdikt potvrdil.

V kauze čelili Kamas, Lukáš Novák a Stanislav Beer obžalobě ze schvalování genocidy a podpory hnutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod. Obžaloba směřovala i proti nakladatelství Guidemedia etc, které knihu v roce 2012 vydalo.

Městský i Krajský soud v Brně všechny aktéry osvobodily. Obžalovaní uváděli, že genocidu neschvalují a vydáním projevů jen čtenářům předložili historické dokumenty. Obžaloba knize vytýkala, že kromě autentických projevů obsahuje průvodní texty, které se dostatečně nedistancují od idejí nacionálního socialismu a Hitlerových slov a činů.

Chyba Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud původně vrátil kauzu Hitlerových projevů státnímu zastupitelství k došetření. Vyzval žalobce ke shromáždění více důkazů a doplnění posudků. Všichni tři obvinění muži a nakladatelství Guidemedia etc ale uspěli s ústavními stížnostmi.

Podle ústavních soudců Nejvyšší soud chyboval, s některými argumenty v Zemanově dovolání se nevypořádal, v klíčových pasážích svého rozhodnutí se překvapivě zaměřil na posouzení procesních vad, nakonec pak rozhodl nad rámec argumentů obsažených v dovolání.

Pravomocemi nejvyššího státního zástupce v podobných situacích se v mezidobí zabýval také velký senát Nejvyššího soudu a sjednotil rozkolísané rozhodování běžných senátů. „Nejvyšší státní zástupce může námitku extrémního rozporu mezi skutkovými zjištěními soudů nižších stupňů a provedenými důkazy v dovolání uplatnit pouze ve prospěch obviněného, a nikoli v jeho neprospěch,“ rozhodl velký senát. I proto nyní Nejvyšší soud dovolání Zemana musel odmítnout.

Zároveň Nejvyšší soud konstatoval, že kniha shrnuje originální historické texty. Pro současné radikály sice může být Hitlerova ideologie výchozím bodem, těžko ji ale mohou přímo aplikovat.

„V případě knihy ‚Adolf Hitler Projevy‘ soud první instance správně shledal, a odvolací soud potvrdil, že nejde o programové vymezení, ze kterého by pro budoucnost mohly čerpat další generace neonacistů,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. Vydáním knihy tak prý nemohlo dojít k podpoře a propagaci nějakého současného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

Právě tím, že jde o historický dokument, argumentovali vydavatelé a editoři knihy Adolf Hitler Projevy i dalších podobných titulů. Podle Kamase dobře věděli o kontroverzích, které jsou s jejich knihami spojené. Je to třaskavina, avšak vynikající obchodní příležitost, řekl Kamas novinářům v březnu po rozhodnutí Ústavního soudu. Nejde prý o projev sympatií k nacismu. „Knihy vypovídají o jisté době, která skončila, nic víc, nic míň,“ uvedl tehdy Kamas.

Svobodu slova v Česku se chystají „otestovat“ dalšími kontroverzními tituly. „Zahajujeme totiž novou samostatnou edici, věnovanou vyvracení mýtu ‚holocaustu‘. To bude pro tzv. ‚svobodu slova‘ v ČR rozhodující zatěžkávací zkouška,“ uvedl Kamas.

Zdroj: irozhlas.cz